Aktualitāšu arhīvs

Birzgales pamatskolas skolēnu koncerts

Svētki Ledus pilī

Skolotājas Sandras Siliņas audzēkņu koncerts mūzikas skolā

Skolotājas Sandras Siliņas audzēkņu koncerts Birzgales mūzikas skolā

Birzgales pamatskolas skolēni briežu dārzā

1. un 3.klases mācību ekskursija uz briežu dārzu “Dobelnieki”

Pūtēju orķestra koncerts

Pūšamo instrumentu klases audzēkņu koncerts Birzgales mūzikas skolā

Slēpošanas nodarbība

Lai tik snieg! Skolēni sporta un veselības stundās bauda slēpošanas priekus!

Sitamo instrumentu un flautas klases audzēkņu koncerts

Skolotāju Līgas Paukštes un Kārļa Paukštes audzēkņu koncerts

Skolotāja Sandra Siliņa ar Raivi

3.klases skolnieks Raivis Liepiņš iegūst godalgoto 3.vietu klaviermūzikas konkursā

3.klase

3.klase radoši darbojas dizaina un tehnoloģiju stundās

Piparkūku smarža katrā mājā

Biedrības “JADARA” Ziemassvētku akcija Piparkūku smarža katrā mājā

Mandarīnu kompozīcijas

Floristikas pulciņa gardās “Mandarīnu kompozīcijas”