Atbalsta personāls

Birzgales pamatskolas atbalsta komandas galvenais mērķis ir izveidot atbalsta sistēmu un nodrošināt sistemātisku pedagoģisku, psiholoģisku, sociālu atbalstu skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem. Atbalsta komanda aktīvi darbojas, lai sekmētu dažādu izglītojamo iekļaušanu izglītības procesā, palīdzēt veidot izglītības iestādē iekļaujošu vidi.

Atbalsta komandā Birzgales pamatskolā darbojas skolas speciālais pedagogs, skolas sociālais pedagogs, skolas pedagoga palīgi, skolas logopēds, skolas medicīnas māsa, direktora vietniece audzināšanas darbā un izglītības jomā.

Atbalsts skolēniem

Atbalsta personāls

Sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs

Mārīte Petrovska

Pieņemšanas laiks: ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 15:00

Pieņemšanas laiks: ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 15:00

Logopēds

Logopēds

Marita Puķe

Darba laiks: pirmdienās no plkst. 12:00 līdz 17:00; otrdienās no plkst. 12:00 līdz 17:00; ceturtdienās no plkst. 12:00 līdz 17:00

Darba laiks: pirmdienās no plkst. 12:00 līdz 17:00; otrdienās no plkst. 12:00 līdz 17:00; ceturtdienās no plkst. 12:00 līdz 17:00

Skolas bibliotekāre, pedagoga palīgs, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Skolas bibliotekāre, pedagoga palīgs, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Līga Trence

Darba laiks: darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst.12:00

Darba laiks: darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst.12:00

Pedagoga palīgs

Pedagoga palīgs

Velta Priekule

Speciālais pedagogs

Speciālais pedagogs

Inta Pastare

Pieņemšanas laiks: piektdienās no plkst. 14:00 līdz 15:00, individuāls darbs ar skolēniem pēc vajadzības un pieprasījuma

Pieņemšanas laiks: piektdienās no plkst. 14:00 līdz 15:00, individuāls darbs ar skolēniem pēc vajadzības un pieprasījuma

Medicīnas māsa

Medicīnas māsa

Ineta Plinta

Pieņemšanas laiks: pirmdienās un ceturtdienās no 8:00 līdz 18:00

Pieņemšanas laiks: pirmdienās un ceturtdienās no 8:00 līdz 18:00

Karjeras konsultants

Karjeras konsultants

Baiba Liepiņlauska

Darba laiks: pēc individuāla grafika un nepieciešamības

Darba laiks: pēc individuāla grafika un nepieciešamības