Atbalsta personāls

Birzgales pamatskolas atbalsta komandas galvenais mērķis ir izveidot atbalsta sistēmu un nodrošināt sistemātisku pedagoģisku, psiholoģisku, sociālu atbalstu skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem. Atbalsta komanda aktīvi darbojas, lai sekmētu dažādu izglītojamo iekļaušanu izglītības procesā, palīdzēt veidot izglītības iestādē iekļaujošu vidi.

Atbalsta komandā Birzgales pamatskolā darbojas skolas speciālais pedagogs, skolas sociālais pedagogs, skolas pedagoga palīgi, skolas logopēds, skolas medicīnas māsa, direktora vietniece audzināšanas darbā un izglītības jomā.

Atbalsts skolēniem

Atbalsta personāls

Sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs

Mārīte Petrovska

Pieņemšanas laiks: piektdienās no plkst. 14:00 līdz 16:00

Pieņemšanas laiks: piektdienās no plkst. 14:00 līdz 16:00

Speciālais pedagogs

Speciālais pedagogs

Ilmārs Priekulis

Individuālās konsultācijas pieteikt E-klases pastā vai rakstot uz norādīto e-pasta adresi

Individuālās konsultācijas pieteikt E-klases pastā vai rakstot uz norādīto e-pasta adresi

Logopēds

Logopēds

Marita Puķe

Darba laiks: pirmdienās no plkst. 12:00 līdz 17:00; otrdienās no plkst. 12:00 līdz 17:00; ceturtdienās no plkst. 12:00 līdz 17:00

Darba laiks: pirmdienās no plkst. 12:00 līdz 17:00; otrdienās no plkst. 12:00 līdz 17:00; ceturtdienās no plkst. 12:00 līdz 17:00

Vispārējās aprūpes māsa

Vispārējās aprūpes māsa

Anna Čūdere

Darba laiks: pirmdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.16:00, otrdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.16:00, trešdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.16:00

Darba laiks: pirmdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.16:00, otrdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.16:00, trešdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.16:00

Skolas bibliotekāre

Skolas bibliotekāre

Līga Trence

Darba laiks: pirmdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.13:00, otrdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.13:00, trešdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.13:00, ceturtdienās no plkst. 11:00 līdz plkst.16:00

Darba laiks: pirmdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.13:00, otrdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.13:00, trešdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.13:00, ceturtdienās no plkst. 11:00 līdz plkst.16:00

Pedagoga palīgs

Pedagoga palīgs

Velta Priekule