Bibliotēka

Bibliotēka atrodas 1. stāvā, blakus skolas zālei

Skolas bibliotēka ir atvērta katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 12:00

Skolas bibliotēkā gan skolēniem, gan arī pedagogiem un skolas personālam iespējams:

  • iepazīties ar sev interesējoši latviešu un ārzemju autoru literatūru;
  • mierīgā gaisotnē izpildīt mājas darbus;
  • ar bibliotekāres palīdzību, atrast nepieciešamo informāciju grāmatās, enciklopēdijās, laikrakstos;
  • aplūkot dažādas tematiskās izstādes, piedalīties to veidošanā;
  • piedalīties dažādos konkursos, viktorīnās, bibliotēkas organizētajos pasākumos.

Grāmatas – domu daivas, kas peld laika viļņos un saudzīgi nes savu dārgo kravu no paaudzes un paaudzi…(F.Bēkons)

Kontaktpersonas

Skolas bibliotekāre, pedagoga palīgs, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Skolas bibliotekāre, pedagoga palīgs, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Līga Trence

Darba laiks: darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst.12:00

Darba laiks: darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst.12:00