Bibliotēka

Bibliotēka atrodas 1. stāvā, blakus skolas zālei

Skolas bibliotēka ir atvērta pirmdienas, otrdienas un trešdienās no plkst. 8:00 līdz 13:00 un ceturtdienās no plkst.11:00 līdz 16:00

Skolas bibliotēkā gan skolēniem, gan arī pedagogiem un skolas personālam iespējams:

  • iepazīties ar sev interesējoši latviešu un ārzemju autoru literatūru;
  • mierīgā gaisotnē izpildīt mājas darbus;
  • ar bibliotekāres palīdzību, atrast nepieciešamo informāciju grāmatās, enciklopēdijās, laikrakstos;
  • aplūkot dažādas tematiskās izstādes, piedalīties to veidošanā;
  • piedalīties dažādos konkursos, viktorīnās, bibliotēkas organizētajos pasākumos.

Grāmatas – domu daivas, kas peld laika viļņos un saudzīgi nes savu dārgo kravu no paaudzes un paaudzi…(F.Bēkons)

Kontaktpersonas

Skolas bibliotekāre

Skolas bibliotekāre

Līga Trence

Darba laiks: pirmdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.13:00, otrdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.13:00, trešdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.13:00, ceturtdienās no plkst. 11:00 līdz plkst.16:00

Darba laiks: pirmdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.13:00, otrdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.13:00, trešdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.13:00, ceturtdienās no plkst. 11:00 līdz plkst.16:00