Kontakti

Kontaktpersonas

Direktors

Direktors Valentīns Pastars

Direktors

Valentīns Pastars

Darba laiks: darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst.16:00

Darba laiks: darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst.16:00

Direktora vietniece izglītības jomā

Direktora vietniece Baiba Liepiņlauska

Direktora vietniece izglītības jomā

Baiba Liepiņlauska

Darba laiks: darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst.16:00

Darba laiks: darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst.16:00

Rekvizīti

Maksātājs: OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA

Juridiskā adrese: Brīvības ielā 33, Ogre, LV – 5001,

Reģ.Nr. 90000024455

Banka – Valsts Kase,

Konts: LV25TREL9800890740210,

Kods: TRELLV22

 

Pakalpojuma saņēmējs: BIRZGALES PAMATSKOLA

Reģ.nr.40900025321

Adrese: Skolas iela 1, Birzgale, Ogres novads, LV-5033

epasts: valentins.pastars@ogresnovads.lv