Titulattēls
Titulattēls

Birzgales pamatskola

Paldies Tev, skola mana,
Par to, ko Tu man devi,
Par to, kas būs vēl nākotnē!
Lai kādus ceļus dzīvē ietu es,
Tie vienmēr mājās atvedīs,
Tur mani gaidīs mani mīļie
Un skola - pati labākā!
(R.Pastars)

Aktualitātes

skolēni apmeklē Ādažu čipsus

Skolēni apmeklē “Ādažu čipsus”

Pansija pilī

3. un 5.klases skolēni vērtē komēdiju “Pansija pilī”

BK Ogre zvaigznes viesojas pie skolēniem

Koris skatē

1.-4.klašu koris skatē iegūst 1.pakāpes diplomu

Ēnu diena

Ēnu diena 2024

Pasākumi

18 Mar
Šodien notiek plkst. 10:00:00

Čaklākā klase lasīšanā – 2024

18. marts – 18. aprīlis

Vairāk
17 Apr

2.,3.,4.,5. un 9.klasēm ebru gleznošanas nodarbība programmas “Latvijas Skolas soma” ietvaros

17. aprīlis – 17. aprīlis

Vairāk
17 Apr

2.klašu novada olimpiāde

17. aprīlis – 17. aprīlis

Vairāk
18 Apr

Angļu valodas konkurss 6.klasēm

18. aprīlis – 18. aprīlis

Vairāk
24 Apr

Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs 9.klasei

24. aprīlis – 24. aprīlis

Vairāk

Kāpēc izvēlēties mūs?

Ekoloģiska un estētiska vide

Birzgales pamatskola atrodas Ogres novada lauku teritorijā. Ciematiņu iekļauj meži un lauki, tādēļ visapkārt ir ekoloģiska, estētiski sakārtota un sporta aktivitātēm piemērota vide - moderna sporta zāle, renovēts āra sporta laukums, kā arī āra klase "Radošais namiņš".

Skolēns kā personība

Skolā tiek īstenotas trīs dažādas izglītības programmas, atbilstoši izglītojamo spējām un vajadzībām. Skolēniem ir iespēja organizēt un piedalīties skolas dzīves veidošanā un paust savu viedokli. Darbojas Skolēnu padome un dažādi interešu izglītības pulciņi.

Atbalsts ikvienam skolēnam

Skolēniem tiek piedāvātas un nodrošinātas individuālās nodarbības un konsultācijas pie priekšmetu skolotājiem. Aktīvi darbojas arī atbalsta personāls - sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, bibliotekāre un pagarinātās dienas grupas skolotājas.