Titulbilde
Titulbilde

Birzgales pamatskola

Paldies Tev, skola mana,
Par to, ko Tu man devi,
Par to, kas būs vēl nākotnē!
Lai kādus ceļus dzīvē ietu es,
Tie vienmēr mājās atvedīs,
Tur mani gaidīs mani mīļie
Un skola - pati labākā!
(R.Pastars)

Aktualitātes

Pietura - JAUNIEŠI

Konference-forums “Pietura – JAUNIEŠI”

Pidžamu diena

Pidžamu diena

matemātikas olimpiāde

5.-9.klašu skolēni 49.atklātajā matemātikas olimpiādē

Pidžamu diena

“Jo skola ir kā mājas” pidžamu diena

Jauno stāstnieku konkurss

Mūsu skolā mācās LABĀKIE reģiona stāstnieki! :)

Pasākumi

01 Dec
Šodien notiek plkst. 09:00:00

Skolēnu pašpārvaldes rīkotā labdarības akcija “Dāvā prieku un kādu mazu nieku”

01. decembris – 20. decembris

Vairāk
05 Dec

Ebru gleznošanas mākslas nodarbības 1.,3.,6.,7. un 8.klasei

05. decembris – 05. decembris

Vairāk
06 Dec

Tautasbumbas sacensības sākumskolai

06. decembris – 06. decembris

Vairāk
06 Dec

2.un 4.klase apmeklē Valmieras teātra izrādi “Manas domas ar mani parunā”

06. decembris – 06. decembris

Vairāk
08 Dec

5. un 4.klase dodas uz Dzelzceļa muzeju

08. decembris – 08. decembris

Vairāk

Kāpēc izvēlēties mūs?

Ekoloģiska un estētiska vide

Birzgales pamatskola atrodas Ogres novada lauku teritorijā. Ciematiņu iekļauj meži un lauki, tādēļ visapkārt ir ekoloģiska, estētiski sakārtota un sporta aktivitātēm piemērota vide - moderna sporta zāle, renovēts āra sporta laukums, kā arī āra klase "Radošais namiņš".

Skolēns kā personība

Skolā tiek īstenotas trīs dažādas izglītības programmas, atbilstoši izglītojamo spējām un vajadzībām. Skolēniem ir iespēja organizēt un piedalīties skolas dzīves veidošanā un paust savu viedokli. Darbojas Skolēnu padome un dažādi interešu izglītības pulciņi.

Atbalsts ikvienam skolēnam

Skolēniem tiek piedāvātas un nodrošinātas individuālās nodarbības un konsultācijas pie priekšmetu skolotājiem. Aktīvi darbojas arī atbalsta personāls - sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, bibliotekāre un pagarinātās dienas grupas skolotājas.