Fona attēls
Fona attēls

Birzgales pamatskola

Paldies Tev, skola mana,
Par to, ko Tu man devi,
Par to, kas būs vēl nākotnē!
Lai kādus ceļus dzīvē ietu es,
Tie vienmēr mājās atvedīs,
Tur mani gaidīs mani mīļie
Un skola - pati labākā!
(R.Pastars)

Aktualitātes

Meža diena

“Meža diena” Ogres Zilajos kalnos

Skolēnu pašpārvalde

Skolēnu pašpārvaldes pirmā sēde 2023./2024.mācību gadā

Kontakts

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu stiprināšanai “Kontakts”

Sociālo zinību un vēstures stunda

Brīvdabas sociālo zinību un vēstures stunda

Muzejpedagoģiskā nodarbība 5.klasei

5.klases bērni mācās vēsturi

Pasākumi

27 Sep

Rudens velšu kompozīciju izstāde

27. septembris – 29. septembris

Vairāk
27 Sep

9.klases vecāku sapulce

27. septembris – 27. septembris

Vairāk
29 Sep

Miķeļdienas tirdziņš

29. septembris – 29. septembris

Vairāk
29 Sep

Ogres novada Gada pedagogs apbalvošanas ceremonija

29. septembris – 29. septembris

Vairāk
01 Okt

Skolotāju diena

01. oktobris – 01. oktobris

Vairāk

Kāpēc izvēlēties mūs?

Ekoloģiska un estētiska vide

Birzgales pamatskola atrodas Ogres novada lauku teritorijā. Ciematiņu iekļauj meži un lauki, tādēļ visapkārt ir ekoloģiska, estētiski sakārtota un sporta aktivitātēm piemērota vide - moderna sporta zāle, renovēts āra sporta laukums, kā arī āra klase "Radošais namiņš".

Skolēns kā personība

Skolā tiek īstenotas trīs dažādas izglītības programmas, atbilstoši izglītojamo spējām un vajadzībām. Skolēniem ir iespēja organizēt un piedalīties skolas dzīves veidošanā un paust savu viedokli. Darbojas Skolēnu padome un dažādi interešu izglītības pulciņi.

Atbalsts ikvienam skolēnam

Skolēniem tiek piedāvātas un nodrošinātas individuālās nodarbības un konsultācijas pie priekšmetu skolotājiem. Aktīvi darbojas arī atbalsta personāls - sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, bibliotekāre un pagarinātās dienas grupas skolotājas.