Labestības diena
Labestības diena

Birzgales pamatskola

Paldies Tev, skola mana,
Par to, ko Tu man devi,
Par to, kas būs vēl nākotnē!
Lai kādus ceļus dzīvē ietu es,
Tie vienmēr mājās atvedīs,
Tur mani gaidīs mani mīļie
Un skola - pati labākā!
(R.Pastars)

Aktualitātes

Esi aktīvs un vesels!

Esi aktīvs un vesels!

Tarzāna trase

Mācību gada noslēguma ekskursija piedzīvojumu parkā “Tarzāns”

Nākotnes Birzgales makets

3.klases darinātais “Birzgales makets”

Labestības diena

Labestības diena

Jūras muzeja un Delfinārija apmeklēšana

Birzgales pamatskolas skolēni, darbinieki, skolēnu vecāki Klaipēdā

Pasākumi

04 Jūn

Matemātikas CE 9.klasei

04. jūnijs – 04. jūnijs

Vairāk
03 Jūn

Papildus mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi

03. jūnijs – 21. jūnijs

Vairāk
31 Mai

Mācību gada svinīgais noslēguma pasākums

31. maijs – 31. maijs

Vairāk
30 Mai

1.-9.klašu ekskursija uz Lietuvu

30. maijs – 30. maijs

Vairāk
28 Mai

Latviešu valodas CE 9.klasei

28. maijs – 28. maijs

Vairāk

Kāpēc izvēlēties mūs?

Ekoloģiska un estētiska vide

Birzgales pamatskola atrodas Ogres novada lauku teritorijā. Ciematiņu iekļauj meži un lauki, tādēļ visapkārt ir ekoloģiska, estētiski sakārtota un sporta aktivitātēm piemērota vide - moderna sporta zāle, renovēts āra sporta laukums, kā arī āra klase "Radošais namiņš".

Skolēns kā personība

Skolā tiek īstenotas trīs dažādas izglītības programmas, atbilstoši izglītojamo spējām un vajadzībām. Skolēniem ir iespēja organizēt un piedalīties skolas dzīves veidošanā un paust savu viedokli. Darbojas Skolēnu padome un dažādi interešu izglītības pulciņi.

Atbalsts ikvienam skolēnam

Skolēniem tiek piedāvātas un nodrošinātas individuālās nodarbības un konsultācijas pie priekšmetu skolotājiem. Aktīvi darbojas arī atbalsta personāls - sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, bibliotekāre un pagarinātās dienas grupas skolotājas.