Mūsu komanda

Birzgales pamatskolā strādā 17 aktīvi, atbalstoši, kompetenti pedagogi un atbalsta speciālisti.

Ik dienu par kārtību, drošību, gardām maltītēm un veselību skolā rūpējas arī 10 tehniskie darbinieki.

Mūsu skola ir kā mazs bišu strops, bet tās darbinieki – čaklās bitītes, jeb komanda, kura ir saliedēta un spēcīga.

Birzgales pamatskolas darbinieki

Pedagogi

5.-9.klašu latviešu valodas un literatūras skolotāja, vizuālās mākslas skolotāja, 8.klases audzinātāja

5.-9.klašu latviešu valodas un literatūras skolotāja, vizuālās mākslas skolotāja, 8.klases audzinātāja

Vita Kozlovska

4.-9. klašu sporta un veselības skolotājs, fizikas skolotājs, inženierzinību skolotājs

4.-9. klašu sporta un veselības skolotājs, fizikas skolotājs, inženierzinību skolotājs

Ilmārs Priekulis

Ķīmijas, bioloģijas, dabaszinību un sociālo zinību skolotāja, 4. un 9.klases audzinātāja

Ķīmijas, bioloģijas, dabaszinību un sociālo zinību skolotāja, 4. un 9.klases audzinātāja

Inta Pastare

4.-9.klašu matemātikas skolotāja, 6.klases audzinātāja

4.-9.klašu matemātikas skolotāja, 6.klases audzinātāja

Valija Skuja

Sākumskolas skolotāja, 3.klases audzinātāja

Sākumskolas skolotāja, 3.klases audzinātāja

Mārīte Petrovska

Sākumskolas skolotāja, 1.klases audzinātāja, krievu valodas skolotāja, teātra mākslas skolotāja

Sākumskolas skolotāja, 1.klases audzinātāja, krievu valodas skolotāja, teātra mākslas skolotāja

Rita Reinsone

Sākumskolas skolotāja, 2.klases audzinātāja, vizuālās mākslas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Sākumskolas skolotāja, 2.klases audzinātāja, vizuālās mākslas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Baiba Petkūna

Angļu valodas skolotāja, 4.klases latviešu valodas skolotāja, 5.klases audzinātāja

Angļu valodas skolotāja, 4.klases latviešu valodas skolotāja, 5.klases audzinātāja

Linda Liepiņa

Ģeogrāfijas skolotājs

Ģeogrāfijas skolotājs

Valentīns Pastars

Dizaina un tehnoloģiju, vizuālās mākslas un datorikas skolotāja, 7.klases audzinātāja

Dizaina un tehnoloģiju, vizuālās mākslas un datorikas skolotāja, 7.klases audzinātāja

Velta Priekule

Sociālo zinību un vēstures skolotāja, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja

Sociālo zinību un vēstures skolotāja, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja

Skaidrīte Baturoviča

Mūzikas skolotāja

Mūzikas skolotāja

Sandra Siliņa

Atbalsta personāls

Sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs

Mārīte Petrovska

Pieņemšanas laiks: piektdienās no plkst. 14:00 līdz 16:00

Pieņemšanas laiks: piektdienās no plkst. 14:00 līdz 16:00

Speciālais pedagogs

Speciālais pedagogs

Ilmārs Priekulis

Individuālās konsultācijas pieteikt E-klases pastā vai rakstot uz norādīto e-pasta adresi

Individuālās konsultācijas pieteikt E-klases pastā vai rakstot uz norādīto e-pasta adresi

Pedagoga palīgs

Pedagoga palīgs

Velta Priekule

Skolas bibliotekāre

Skolas bibliotekāre

Līga Trence

Darba laiks: pirmdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.13:00, otrdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.13:00, trešdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.13:00, ceturtdienās no plkst. 11:00 līdz plkst.16:00

Darba laiks: pirmdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.13:00, otrdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.13:00, trešdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.13:00, ceturtdienās no plkst. 11:00 līdz plkst.16:00

Logopēds

Logopēds

Marita Puķe

Darba laiks: pirmdienās no plkst. 12:00 līdz 17:00; otrdienās no plkst. 12:00 līdz 17:00; ceturtdienās no plkst. 12:00 līdz 17:00

Darba laiks: pirmdienās no plkst. 12:00 līdz 17:00; otrdienās no plkst. 12:00 līdz 17:00; ceturtdienās no plkst. 12:00 līdz 17:00

Tehniskie darbinieki

Pavāre

Pavāre

Marika Tampa

Virtuves strādniece

Virtuves strādniece

Līga Braunšteina

Direktora vietnieks saimniecības darbā, autobusa šoferis

Direktora vietnieks saimniecības darbā, autobusa šoferis

Jānis Petrovskis

Dārzniece, garderobiste

Dārzniece, garderobiste

Zoja Rozenberga

Apkopēja

Apkopēja

Ivita Lauberte

Apkopēja

Apkopēja

Selga Elksnīte

Sporta zāles un sporta laukuma apkopēja

Sporta zāles un sporta laukuma apkopēja

Oksana Jēkabsone

Sezonas kurinātājs

Sezonas kurinātājs

Anatolijs Starovoitovs

Vispārējās aprūpes māsa

Vispārējās aprūpes māsa

Anna Čūdere

Darba laiks: pirmdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.16:00, otrdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.16:00, trešdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.16:00

Darba laiks: pirmdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.16:00, otrdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.16:00, trešdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.16:00

Autobusa šoferis

Autobusa šoferis

Aldis Kauliņš