Mūsu komanda

Birzgales pamatskolā strādā 15 aktīvi, atbalstoši, kompetenti pedagogi un atbalsta speciālisti.

Ik dienu par kārtību, drošību, gardām maltītēm un veselību skolā rūpējas arī 10 tehniskie darbinieki.

Mūsu skola ir kā mazs bišu strops, bet tās darbinieki – čaklās bitītes, jeb komanda, kura ir saliedēta un spēcīga.

Birzgales pamatskolas darbinieki

Pedagogi

5.-9.klašu latviešu valodas un literatūras skolotāja, vizuālās mākslas skolotāja, 9. klases audzinātāja

5.-9.klašu latviešu valodas un literatūras skolotāja, vizuālās mākslas skolotāja, 9. klases audzinātāja

Vita Kozlovska

Ķīmijas, bioloģijas, dabaszinību un sociālo zinību un vēstures skolotāja, 5. klases audzinātāja

Ķīmijas, bioloģijas, dabaszinību un sociālo zinību un vēstures skolotāja, 5. klases audzinātāja

Inta Pastare

5.-9.klašu matemātikas skolotāja, fizikas un inženierzinību skolotāja, 7.klases audzinātāja

5.-9.klašu matemātikas skolotāja, fizikas un inženierzinību skolotāja, 7.klases audzinātāja

Valija Skuja

Sākumskolas skolotāja, 4.klases audzinātāja, teātra mākslas skolotāja

Sākumskolas skolotāja, 4.klases audzinātāja, teātra mākslas skolotāja

Mārīte Petrovska

Sākumskolas skolotāja, 2.klases audzinātāja, krievu valodas skolotāja

Sākumskolas skolotāja, 2.klases audzinātāja, krievu valodas skolotāja

Rita Reinsone

Sākumskolas skolotāja, 3.klases audzinātāja, vizuālās mākslas skolotāja

Sākumskolas skolotāja, 3.klases audzinātāja, vizuālās mākslas skolotāja

Baiba Petkūna

Ģeogrāfijas skolotājs

Ģeogrāfijas skolotājs

Valentīns Pastars

Dizaina un tehnoloģiju, vizuālās mākslas un datorikas skolotāja, 8.klases audzinātāja

Dizaina un tehnoloģiju, vizuālās mākslas un datorikas skolotāja, 8.klases audzinātāja

Velta Priekule

Mūzikas skolotāja

Mūzikas skolotāja

Sandra Siliņa

Sākumizglītības skolotāja, 1.klases audzinātāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Sākumizglītības skolotāja, 1.klases audzinātāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Nataša Krivonosova

Sporta un veselības skolotājs 1.-9.klasēs

Sporta un veselības skolotājs 1.-9.klasēs

Iļja Nazarovs

Latvijas un pasaules vēstures skolotāja, 6.klases audzinātāja, karjeras konsultante, skolēnu pašpārvaldes koordinatore

Latvijas un pasaules vēstures skolotāja, 6.klases audzinātāja, karjeras konsultante, skolēnu pašpārvaldes koordinatore

Baiba Liepiņlauska

Angļu valoda 3.-9.klase

Angļu valoda 3.-9.klase

Daina Ratniece

Atbalsta personāls

Sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs

Mārīte Petrovska

Pieņemšanas laiks: ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 15:00

Pieņemšanas laiks: ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 15:00

Pedagoga palīgs

Pedagoga palīgs

Velta Priekule

Skolas bibliotekāre, pedagoga palīgs, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Skolas bibliotekāre, pedagoga palīgs, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Līga Trence

Darba laiks: darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst.12:00

Darba laiks: darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst.12:00

Logopēds

Logopēds

Marita Puķe

Darba laiks: pirmdienās no plkst. 12:00 līdz 17:00; otrdienās no plkst. 12:00 līdz 17:00; ceturtdienās no plkst. 12:00 līdz 17:00

Darba laiks: pirmdienās no plkst. 12:00 līdz 17:00; otrdienās no plkst. 12:00 līdz 17:00; ceturtdienās no plkst. 12:00 līdz 17:00

Latvijas un pasaules vēstures skolotāja, 6.klases audzinātāja, karjeras konsultante, skolēnu pašpārvaldes koordinatore

Latvijas un pasaules vēstures skolotāja, 6.klases audzinātāja, karjeras konsultante, skolēnu pašpārvaldes koordinatore

Baiba Liepiņlauska

Speciālais pedagogs

Speciālais pedagogs

Inta Pastare

Pieņemšanas laiks: piektdienās no plkst. 14:00 līdz 15:00, individuāls darbs ar skolēniem pēc vajadzības un pieprasījuma

Pieņemšanas laiks: piektdienās no plkst. 14:00 līdz 15:00, individuāls darbs ar skolēniem pēc vajadzības un pieprasījuma

Tehniskie darbinieki

Pavāre

Pavāre

Marika Tampa

Virtuves strādniece

Virtuves strādniece

Līga Braunšteina

Direktora vietnieks saimniecības darbā, autobusa šoferis

Direktora vietnieks saimniecības darbā, autobusa šoferis

Jānis Petrovskis

Dārzniece, garderobiste

Dārzniece, garderobiste

Zoja Rozenberga

Apkopēja

Apkopēja

Ivita Lauberte

Apkopēja

Apkopēja

Selga Elksnīte

Sporta zāles un sporta laukuma apkopēja

Sporta zāles un sporta laukuma apkopēja

Oksana Jēkabsone

Sezonas kurinātājs

Sezonas kurinātājs

Anatolijs Starovoitovs

Autobusa šoferis

Autobusa šoferis

Aldis Kauliņš

Medicīnas māsa

Medicīnas māsa

Ineta Plinta

Pieņemšanas laiks: pirmdienās un ceturtdienās no 8:00 līdz 18:00

Pieņemšanas laiks: pirmdienās un ceturtdienās no 8:00 līdz 18:00