Ārpusstundu aktivitātes

Līdztekus ikdienas atbildīgajam mācību procesam, Birzgales pamatskolā ikvienam skolēnam, atbilstoši viņa spējām un vēlmēm, tiek piedāvāta iespēja iesaistīties interešu izglītības pulciņos, skolēnu pašpārvaldē, kā arī dažādos projektos. Šajā mācību gadā Birzgales pamatskolas pedagogi praktiski visus skolēnus aktīvi iesaista astoņos interešu izglītības pulciņos, aptverot dažādas interešu izglītības jomas.

Interešu izglītība

Interešu izglītības pulciņu darba grafiks 2023./2024. mācību gada 2.semestrim

1.-3.klase

Datorikas pulciņš

Digitālās tehnoloģijas, ja tās pielieto jēgpilni, ir līdzeklis, kas palīdz bērniem mācīties!

1.-4.klase

1.-4.klašu deju kolektīvs

Deja ir mūsu kultūras virzītājspēks. Dejai vienmēr BŪT!

5.-9.klase

5.-9.klašu koris

"Mūzika patiešām ir visas cilvēces kopīgā, savstarpējā valoda." (K.Vēbers)

1.-4.klase

1.-4.klašu koris “Sapnītis”

Mūzika dzimst trīs reizes: pirmoreiz komponistā, otrreiz - atskaņotājā, trešo - klausītāju sirdīs!

1.-9. klase

Sporta pulciņš

Veselā miesā, vesels gars!

4.-9.klase

Pūtēju orķestris

“Mūzika sniedz dvēseli Visumam, spārnus prātam, lidojumu iztēlei un dzīvību it visam.” (Plato)

1.-6.klase

Keramikas pulciņš

Nodarbībās veidosim krāšņas figūras, traukus, priekšmetus kopā. Izdaiļosim pasauli!

5.-9.klase

Skolas avīzes “Skolas acs” veidošana

Veiksmes atslēga - labi zini, ko tu dari, mīli, ko tu dari un tici tam, ko tu dari! (Vils Rodžers)

4.-9.klase

Floristikas pulciņš

Būsim radoši, būsim koši, izzināsim dabu un izmantosim tās veltes savās kompozīcijās!