Ārpusstundu aktivitātes

Līdztekus ikdienas atbildīgajam mācību procesam, Birzgales pamatskolā ikvienam skolēnam, atbilstoši viņa spējām un vēlmēm, tiek piedāvāta iespēja iesaistīties interešu izglītības pulciņos, skolēnu pašpārvaldē, kā arī dažādos projektos. Šajā mācību gadā Birzgales pamatskolas pedagogi praktiski visus skolēnus aktīvi iesaista astoņos interešu izglītības pulciņos, aptverot dažādas interešu izglītības jomas.

Koris festivālā

Interešu izglītība

Interešu izglītības pulciņu darba grafiks

2.-6.klase

Kokapstrādes pulciņš

Cilvēku pagodina ne zelts, ne sudrabs. Cilvēku slavina viņa talants un prasme!

5.-9.klase

5.-9.klašu koris

"Mūzika patiešām ir visas cilvēces kopīgā, savstarpējā valoda." (K.Vēbers)

1.-4.klase

1.-4.klašu ansamblis “Sapnītis”

Mūzika dzimst trīs reizes: pirmoreiz komponistā, otrreiz - atskaņotājā, trešo - klausītāju sirdīs!

1.-4.klase

Vieglatlētikas pulciņš

Veselā miesā, vesels gars!

4.-9.klase

Pūtēju orķestris

“Mūzika sniedz dvēseli Visumam, spārnus prātam, lidojumu iztēlei un dzīvību it visam.” (Plato)

1.-6.klase

Keramikas pulciņš

Nodarbībās veidosim krāšņas figūras, traukus, priekšmetus kopā. Izdaiļosim pasauli!

5.-9.klase

Skolas avīzes “Skolas acs” veidošana

Veiksmes atslēga - labi zini, ko tu dari, mīli, ko tu dari un tici tam, ko tu dari! (Vils Rodžers)

4.-9.klase

Floristikas pulciņš

Būsim radoši, būsim koši, izzināsim dabu un izmantosim tās veltes savās kompozīcijās!