Skolēnu pašpārvalde

Skolēnu pašpārvaldes sastāvs

Birzgales pamatskolā skolēnu pašpārvalde darbojas jau vairāk kā 20 gadus!
Pašpārvaldi, jeb skolēnu domi, veido 5.-9. klašu aktīvie, radošie, zinātkārie un mērķtiecīgie skolēni.

Skolēnu domes galvenais mērķis ir veidot patīkamu un daudzpusīgi radošu dzīvi skolā, veicināt izglītojamo aktīvu līdzdalību skolas dzīves veidošanā, mācību procesa uzlabošanā un ārpusstundu pasākumos.

Pašpārvaldes sēdes tiek organizētas otrdienās, plkst. 15:00. Nepieciešamības gadījumā priekšsēdētājs var sasaukt papildus sēdes.

Skolēnu pašpārvaldes dalībniekus konsultē skolēnu pašpārvaldes konsultante Inta Pastare.

Darbības virzieni:

  • pārstāvēt izglītojamo intereses sarunās ar skolas administrāciju un skolotājiem;
  • sadarboties ar skolas administrāciju un skolotājiem;
  • organizēt kultūras un atpūtas pasākumus skolā;
  • iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā skolā;
  • apkopot izglītojamo priekšlikumus un tos īstenot skolas sabiedriskās dzīves veidošanā.

Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki aktīvi iejūtas arī žurnālistu, redaktoru un ilustratoru amatos un ik mēnesi gatavo, liek kopā un izdod Birzgales pamatskolas laikrakstu  “Skolas Acs”. Laikraksta šī gada izdevumus varat aplūkot zemāk pievienotajā saitē!

Skolas Acs

Pievienojies:

Pašpārvaldē ir gaidīts ikviens 5.-9.klašu skolēns, kas ir aktīvs, radošs un uzņēmīgs.  Par pašpārvaldes aktīvistu Tu vari kļūt nākot uz sanāksmi un iesaistoties mūsu darbībā.

Kopā padarīsim mūsu skolu par radošu, interesantu, mājīgu un prieka pilnu vietu!

Skolēnu pašpārvaldes reglaments

Pašpārvaldes sastāvs 2022./2023. mācību gadā

Skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētājs, 9.klases skolēns

Skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētājs, 9.klases skolēns

Henriks Kokins

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 5.klases skolniece

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 5.klases skolniece

Kerija Liepiņlauska

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 7.klases skolniece

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 7.klases skolniece

Anna Marta Skola

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 8.klases skolniece

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 8.klases skolniece

Ieva Krivko

Skolēnu pašpārvaldes dalībnieks, 9.klases skolēns

Skolēnu pašpārvaldes dalībnieks, 9.klases skolēns

Valts Kārkliņš

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 9.klases skolniece

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 9.klases skolniece

Amanda Ozola

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 6.klases skolniece

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 6.klases skolniece

Halianna Bašena

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 6.klases skolniece

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 6.klases skolniece

Dārta Zeinvalde

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 8.klases skolniece

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 8.klases skolniece

Renāte Avena

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 9.klases skolniece

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 9.klases skolniece

Laine Lazdiņa - Vilčuka

Skolēnu domes konsultante

Ķīmijas, bioloģijas, dabaszinību un sociālo zinību skolotāja, 4. un 9.klases audzinātāja

Ķīmijas, bioloģijas, dabaszinību un sociālo zinību skolotāja, 4. un 9.klases audzinātāja

Inta Pastare

Reglamentējošie dokumenti

Skolēnu pašpārvaldes reglaments