Skolēnu pašpārvalde

Skolēnu pašpārvalde

Birzgales pamatskolā skolēnu pašpārvalde darbojas jau vairāk kā 20 gadus!
Pašpārvaldi, jeb skolēnu domi, veido 5.-9. klašu aktīvie, radošie, zinātkārie un mērķtiecīgie skolēni.

Skolēnu domes galvenais mērķis ir veidot patīkamu un daudzpusīgi radošu dzīvi skolā, veicināt izglītojamo aktīvu līdzdalību skolas dzīves veidošanā, mācību procesa uzlabošanā un ārpusstundu pasākumos.

Pašpārvaldes sēdes tiek organizētas trešdienās, plkst. 15:30.  Radošajā namiņā. Nepieciešamības gadījumā priekšsēdētājs var sasaukt papildus sēdes.

Skolēnu pašpārvaldes dalībniekus konsultē skolēnu pašpārvaldes konsultante Baiba Liepiņlauska.

Darbības virzieni:

  • pārstāvēt izglītojamo intereses sarunās ar skolas administrāciju un skolotājiem;
  • sadarboties ar skolas administrāciju un skolotājiem;
  • organizēt kultūras un atpūtas pasākumus skolā;
  • iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā skolā;
  • apkopot izglītojamo priekšlikumus un tos īstenot skolas sabiedriskās dzīves veidošanā.

Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki aktīvi iejūtas arī žurnālistu, redaktoru un ilustratoru amatos un ik mēnesi gatavo, liek kopā un izdod Birzgales pamatskolas laikrakstu  “Skolas Acs”. Laikraksta šī gada izdevumus varat aplūkot zemāk pievienotajā saitē!

Skolas Acs

Pievienojies:

Pašpārvaldē ir gaidīts ikviens 5.-9.klašu skolēns, kas ir aktīvs, radošs un uzņēmīgs.  Par pašpārvaldes aktīvistu Tu vari kļūt nākot uz sanāksmi un iesaistoties mūsu darbībā.

Kopā padarīsim mūsu skolu par radošu, interesantu, mājīgu un prieka pilnu vietu!

Skolēnu pašpārvaldes reglaments

Pašpārvaldes sastāvs 2023./2024. mācību gadā

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 9.klases skolniece

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 9.klases skolniece

Līga Zeinvalde

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 6.klases skolniece

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 6.klases skolniece

Kerija Liepiņlauska

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 9.klases skolniece

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 9.klases skolniece

Ieva Krivko

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 7.klases skolniece

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 7.klases skolniece

Dārta Zeinvalde

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 9.klases skolniece

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 9.klases skolniece

Renāte Avena

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 5.klases skolniece

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 5.klases skolniece

Anna Daudze

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 5.klases skolniece

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 5.klases skolniece

Veronika Kuļpa

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 5.klases skolniece

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 5.klases skolniece

Karlīne Tomiņa

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 7.klases skolniece

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 7.klases skolniece

Evelīna Māliņa

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 6.klases skolniece

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 6.klases skolniece

Roberta Lauva

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 6.klases skolniece

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 6.klases skolniece

Amanda Vasiļjeva

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 6.klases skolniece

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 6.klases skolniece

Anastasija Garkuša

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 8.klases skolniece

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 8.klases skolniece

Kate Bērta

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 8.klases skolniece

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 8.klases skolniece

Katrīne Putāne

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 8.klases skolniece

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 8.klases skolniece

Kristiāna Nagle

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 9.klases skolniece

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 9.klases skolniece

Līga Zeinvalde

Skolēnu domes konsultante

Direktora vietniece izglītības jomā

Direktora vietniece Baiba Liepiņlauska

Direktora vietniece izglītības jomā

Baiba Liepiņlauska

Darba laiks: darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst.16:00

Darba laiks: darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst.16:00

Reglamentējošie dokumenti

Skolēnu pašpārvaldes reglaments