Pagarinātās dienas grupa

Lai nodrošinātu 1.-3.kašu skolēnu, kuri gaida pēcpusdienas autobusu, drošību un pieskatīšanu pēc mācību stundām, Birzgales pamatskolā darbojas pagarinātās dienas grupa. Nodarbību laikā skolēni rotaļājas, spēlē dažādas attīstošās spēles, aplicē, zīmē un krāso un nodarbojas ar citām radošajām aktivitātēm.

Ar bērniem strādā divas jaukas, aktīvas skolotājas – Līga Trence un Nataša Krivonosova.

Pagarinātās dienas grupas darba laiki un pedagogu sadalījums pa nedēļas dienām apskatāms zemāk ievietotajā pielikumā.

SVARĪGI!

Skolēnus pagarinātās dienas grupā uzņem ar vecāku iesniegumu!

Ja vecāks nav uzrakstījis atļauju,  skolēniem grupas laikā AIZLIEGTS doties ārpus skolas teritorijas!

Pagarinātās dienas grupas darba grafiks 2023./2024. mācību gada 2.semestrim

Pagarinātā grupa