Sporta pulciņš

Skolotājs: Iļja Nazarovs

Klašu grupa: 1.-9. klase

Šīs programmas īstenošanas mērķis ir radīt iespēju jauniešiem lietderīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku, nodarbojoties ar dažādām sporta spēlēm, attīstot jauniešu vispārējo fizisko, speciālo fizisko un psiholoģisko sagatavotību.