Vieglatlētikas pulciņš

Skolotājs: Edgars Siliņš

Klašu grupa: 1.-4.klase

2022.gada vasarā Birzgales pamatskolas stadionā ir uzklāts kvalitatīvs vieglatlētikas segums, uz kura iespējams veikt atbilstošas kvalitātes treniņus.

Šīs programmas īstenošanas mērķis ir radīt iespēju jauniešiem lietderīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku, nodarbojoties ar vieglatlētiku, attīstot jauniešu vispārējo fizisko, speciālo fizisko un psiholoģisko sagatavotību.