1.-4.klašu koris “Sapnītis”

Skolotājs: Sandra Siliņa

Klašu grupa: 1.-4.klase

Programmas mērķis ir sniegt skolēniem teorētiskas un praktiskas zināšanas vokālās, instrumentālās un vokāli instrumentālās muzicēšanas jomās, uzkrāt muzicēšanas pieredzi un apliecināt māksliniecisko izaugsmi, piedaloties gadskārtējos muzikālajos konkursos, skatēs un koncertos, kā arī izkopt saskarsmes un sadarbības prasmes, attīstot individuālās un kolektīvās radošās spējas.