Keramikas pulciņš

Skolotājs: Evita Gūtmane

Klašu grupa: 1.-6.klase

Keramikas pulciņa nodarbībās izglītojamajiem tiek sniegta iespēja iepazīties ar mālu kā dabas materiālu, tā lietošanas vēsturi un attīstību. Tiek paplašinātas zināšanas par māla daudzveidīgajām izmantošanas iespējām, sniegta iespēja pašiem radoši darboties dažādās māla apstrādes tehnikās.