17.05.2024.

Mūsu skolā Eiropas dienu svinēja izglītojoši!🤓 Šāda
veida aktivitātes ir lielisks veids, kā izglītot skolēnus
par Eiropas Savienību un tās nozīmi Latvijai,
vienlaikus atzīmējot arī svarīgas gadadienas: 20
gadus kopš Latvijas pievienošanās Eiropas
Savienībai un 10 gadus kopš eiro ieviešanas.
Atbildes uz jautājumiem arī atspoguļo, kā šie
nozīmīgie notikumi ir ietekmējuši Latvijas
ekonomisko un politisko attīstību.
“Eiropas eksāmens” 7. un 8.klasei bija iespēja
pārbaudīt zināšanas par Eiropas Savienības vēsturi,
institūcijām un politiku, savukārt 5.klase minēja lielo
krustvārdu mīklu “Mini un atklāj”! Krustvārdu mīklā
bija jautājumi par Šengenas zonas priekšrocībām,
naudas vienībām, līgumiem, referendumu un daudzi
citi. Šādi pasākumi ne tikai palīdz bērniem labāk
saprast Eiropas Savienību, bet arī veicina prasmes,
piemēram, problēmu risināšanu un klases biedru
sadarbību.🤩👍