Garozas pirmsskola

Mūsu skola ir kā otra ģimene gan pedagogiem, gan skolēniem. Šeit visi viens otru pazīst. Ja kādam nepieciešams atbalsts un palīdzības, tas tiek dots.

Aktualitātes

Ogres novada vecāku konference

Ogres novada vecāku konference “Mūsu bērniem”

8.un 9.klases mācību ekskursija

8.un 9.klases skolēni apmeklē izglītības izstādi “Skola 2024” un ielūkojas “Stūra mājas” tumšajās istabās

Mācību ekskursija

Mācību ekskursija uz Rīgas piena kombinātu

Jauniešu tikšanās

Jauniešu iespējas Ogres novadā

Pasākumi

04 Mar

APSPRIEDE PIE DIREKTORA

04. marts – 04. marts

Vairāk
04 Mar

Matemātikas tiešsaistes konkursa “Matemātiskais ķēriens.” 2. kārta 5. un 8. klasēm

04. marts – 04. marts

Vairāk
06 Mar

Tautasbumba 1.-3.klasei ABC grupas

06. marts – 06. marts

Vairāk
06 Mar

Matemātikas tiešsaistes konkursa “Matemātiskais ķēriens.” 2. kārta 6. un 9. klasēm

06. marts – 06. marts

Vairāk
07 Mar

Ogres novada skolēnu skatuves runas konkurss (1.kārta)

07. marts – 07. marts

Vairāk

Kāpēc izvēlēties mūs?

Ekoloģiska un estētiska vide

Birzgales pamatskola atrodas Ogres novada lauku teritorijā. Ciematiņu iekļauj meži un lauki, tādēļ visapkārt ir ekoloģiska, estētiski sakārtota un sporta aktivitātēm piemērota vide - moderna sporta zāle, renovēts āra sporta laukums, kā arī āra klase "Radošais namiņš".

Skolēns kā personība

Skolā tiek īstenotas trīs dažādas izglītības programmas, atbilstoši izglītojamo spējām un vajadzībām. Skolēniem ir iespēja organizēt un piedalīties skolas dzīves veidošanā un paust savu viedokli. Darbojas Skolēnu padome un dažādi interešu izglītības pulciņi.

Atbalsts ikvienam skolēnam

Skolēniem tiek piedāvātas un nodrošinātas individuālās nodarbības un konsultācijas pie priekšmetu skolotājiem. Aktīvi darbojas arī atbalsta personāls - sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, bibliotekāre un pagarinātās dienas grupas skolotājas.