Mācību gada svinīgais noslēguma pasākums

31.05.2024. – 31.05.2024.

09:00

Birzgales pamatskola