Kāpēc SVP
Kāpēc SVP

Demo skola

Skolu vienotā platforma, progresīvajām izglītības iestādēm, kas vēlas ērtas un piekļustamas lapas!

Aktualitātes

Floristikas pulciņš

Floritikas pulciņš atsāk savu radošo darbību

Miķeļdienas tirgus

Saulainākā un siltākā Miķeļdiena

Muzejs

Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs “Riekstiņi”

Miķeļdienas tirdziņš

Miķeļdienas tirdziņš

Pasākumi

01 Okt

Skolotāju diena

01. oktobris – 01. oktobris

Vairāk
04 Okt

6. un 9.klases ekskursija uz Kino muzeju

04. oktobris – 04. oktobris

Vairāk
06 Okt

Skolotāju dienas svinības Birzgales pamatskolā

06. oktobris – 06. oktobris

Vairāk
20 Okt

POP iela

20. oktobris – 20. oktobris

Vairāk
23 Okt

Skolēnu rudens brīvlaiks

23. oktobris – 29. oktobris

Vairāk

Kāpēc izvēlēties mūs?

Ekoloģiska un estētiska vide

Birzgales pamatskola atrodas Ogres novada lauku teritorijā. Ciematiņu iekļauj meži un lauki, tādēļ visapkārt ir ekoloģiska, estētiski sakārtota un sporta aktivitātēm piemērota vide - moderna sporta zāle, renovēts āra sporta laukums, kā arī āra klase "Radošais namiņš".

Skolēns kā personība

Skolā tiek īstenotas trīs dažādas izglītības programmas, atbilstoši izglītojamo spējām un vajadzībām. Skolēniem ir iespēja organizēt un piedalīties skolas dzīves veidošanā un paust savu viedokli. Darbojas Skolēnu padome un dažādi interešu izglītības pulciņi.

Atbalsts ikvienam skolēnam

Skolēniem tiek piedāvātas un nodrošinātas individuālās nodarbības un konsultācijas pie priekšmetu skolotājiem. Aktīvi darbojas arī atbalsta personāls - sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, bibliotekāre un pagarinātās dienas grupas skolotājas.