Tālmācības programma (1.-9.klase)

Šī programma ir domāta tev, ja:

 • dzīvo ārzemēs,
 • mācības klātienē nevari apvienot ar topošo karjeru, darbu vai ģimenes dzīvi,
 • nevari apmeklēt skolu veselības, sociālu vai citu apstākļu dēļ,
 • savulaik neesi ieguvis izglītības dokumentu, bet tagad vēlies nokavēto atgūt.

Ārzemēs dzīvojošajiem tautiešiem šī ir iespēja:

 • mācīties dzimtajā valodā bez maksas,
 • atgriezties Latvijā jebkurā laikā un iekļauties mācību vidē vecumam atbilstošā klasē,
 • uzturēt ciešu saikni ar Latviju un latvietību,
 • iegūt papildus zināšanas un prasmes,
 • iegūt Izglītības un zinātnes ministrijas atzītu izglītības dokumentu.

Pieteikšanās tālmācības programmai:

 1. Līdz tekošā gada 25.augustam jāiesniedz skolā personīgi vai jāsūta uz e-pastu pastars@kegums.lv vai baiba.liepinlauska@kegums.lv sekojoši dokumenti:
  1. vecāka / likumiskajā pārstāvja iesniegums skolas direktoram (skolēniem līdz 18 gadu vecumam);
  2. iesniegums skolas direktoram no izglītojamiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu;
  3. skolēna dzimšanas apliecības, pases vai personas apliecības numuru, izdošanas datums un  izdevējiestādi;
  4. liecība vai dokumenti, kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumu (par iepriekšējo mācību periodu);
  5. medicīnas forma 026/u (personām līdz 18 gadiem) vai 027/u (personām no 18 gadiem)(neattiecas uz ārzemēs dzīvojošiem izglītojamiem);
  6. speciālistu atzinums par tālmācības izglītības nepieciešamību, ja tāds piemērot.

Iesniegums tālmācībai 1.-9.klase nepilngadigiem

Iesniegums tālmācībai 1.-9.klase pilngadigiem

Talmacibas noteikumi

 

Projekta PuMPuRS aktivitātes