Stundu laiki

Stundu laiki 1.-9. klasei

Stunda pēc kārtas

 

Stundas sākums Stundas beigas Piezīmes
0. stunda 7:50 8:30 Konsultācijām, individuālām nodarbībām
1. stunda 8:40 9:20
2. stunda 9:30 10:10
3. stunda 10:20 11:00
Pusdienas

 

11:00 11:20 1.-5.klase
4.stunda 11:20 12:00
Pusdienas

 

12:00 12:20 6.-9.klase
5.stunda 12:20 13:00
6.stunda 13:10 13:50
7.stunda 14:00 14:40
8.stunda 14:50 15:30