Neklusē

#NEKLUSĒ

Latvija ir 1.vietā OECD valstīs pēc mobinga līmeņa skolās – katrs trešais skolēns ir cietis no mobinga. Lai mobingu – ilgstošu vardarbību starp jauniešiem – mazinātu, ir svarīgi gan risināt konkrētus gadījumus, gan preventīvi novērst mobinga iestāšanos.

Sociālais projekts aicina ikvienu izglītības iestādi izmantot #Neklusē izstrādātos rīkus mobinga mazināšanai un preventīvai novēršanai:

  • aptaujas skolas personālam, vecākiem un skolēniem, lai izprastu situāciju izglītības iestādē un varētu izstrādāt rīcības plānu;
  • mācību metodiku klases audzināšanas stundām, kurā ir dažādas aktivitātes mobinga preventīvai novēršanai;
  • mācības un izglītojošus pasākumus skolas personālam, vecākiem un skolēniem.

https://nekluse.lv/

Neklusē