Kontakts

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros 22.02.2023. izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.

Kas veido iniciatīvu “Kontakts”?

Iniciatīvu “Kontakts” veido divas daļas – izglītības iestāžu pašpārvalžu komandu mācības un iniciatīvu projektu konkurss.

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” tiek īstenota ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu (vispārizglītojošās skolas un profesionālās izglītības iestāžu) pašpārvalžu attīstību.

Iniciatīvas ietvaros izglītības iestāžu pašpārvalžu komandām ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem kopā ar atbalsta personu iespējams:

  • piedalīties mācībās un tiešsaistes semināros,
  • piedalīties ideju projektu konkursā un saņemt finansējumu projektu īstenošanai.

Iniciatīvas “Kontakts” ietvaros tiks stiprināts pašpārvalžu tīkls Latvijas izglītības iestādēs, sekmējot jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību un veicinot izpratni par dažādu jauniešu ar ierobežotām iespējām grupām.

Projekta mērķis

Īstenojot izglītojamo iniciatīvu projektus, stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, tajā skaitā  Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai un  atbalstot un sekmējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu.

https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/valsts-programma/atbalsts-izglitibas-iestazu-pasparvalzu-attistibai-projekts-kontakts/

Kontakts