4 gadu programma (10V 212011)
8 gadu programma (20V 21011)

Licences nr.: V-9125

Licences datums: 08.06.2017.

20V Klavierspēle 8 gadi (2030 stundas), kurā ietverti mācību priekšmeti specialitātē – klavierspēle, mūzikas mācība 1.-4.kl.,solfedžo 5.-8.kl., mūzikas literatūra 5-8.kl, kolektīvā muzicēšana 2.-8.kl.