Veselības un fizisko aktivitāšu jomas pedagogiem “Frisbija spēles un pamatelementu apmācības metodika un integrēšana sporta un veselības stundās caurviju prasmju attīstīšanai” 3.cikls

24.01.2024. – 24.01.2024.

10:00

Madlienas vidusskola