Topošo pirmklasnieku un viņu vecāku tikšanās ar skolotāju, skolas administrāciju un iepazīšanās ar skolu

08.05.2024. – 08.05.2024.

16:00

Birzgales pamatskola