Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs 9.klasei

24.04.2023. – 24.04.2023.

09:30

Birzgales pamatskola