Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs 9.klasei

28.04.2023. – 28.04.2023.

09:30

Birzgales pamatskola