Pedagoģiskās padomes sēde

26.05.2023. – 26.05.2023.

Birzgales pamatskola