Pagarinātais mācību gads un pēcpārbaudījumi

05.06.2023. – 16.06.2023.

09:00

Birzgales pamatskola