Gada putna zīmējumu konkurss “Lakstīgalas dziesma Ukrainai”

09.03.2023. – 31.05.2023.