Fizikas un inženierzinību skolotāju pieredzes apmaiņas diena “Izaugsmes iespējas”

05.01.2023.

09:30