Diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasei

10.03.2023. – 10.03.2023.

09:30

Birzgales pamatskola