Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klasei

03.03.2023. – 03.03.2023.

09:30

Birzgales pamatskola