Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klasei

21.02.2023. – 21.02.2023.

09:30

Birzgales pamatskola