Datorikas skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieras sākumskolu.

06.02.2024. – 06.02.2024.

08:00

Valmiera