Birzgales pamatskolas Ziemassvētku pasākums

22.12.2023. – 22.12.2023.