Birzgales pamatskolas skolēnu pieredzes apmaiņas brauciens uz OVT un Jauniešu māju

17.10.2023. – 17.10.2023.

10:00

Ogres Valsts tehnikums un Jauniešu māja