Skolas avīzes “Skolas acs” veidošana

Skolotājs: Inta Pastare

Klašu grupa: 5.-9.klase

Skolēnu periodiskais izdevums “Skolas acs” 1.reizi iznāca 1999.gada janvārī.

Ar mainīgām sekmēm un pārtraukumiem izdevums darbojās visus šos gadus. Paplašināts numurs parasti iznāca uz skolas jubilejas salidojumiem. Sakarā ar elektronisko masu saziņas dominējošo stāvokli, būtu nepieciešams popularizēt skolēnu un vecāku vidū drukātos preses izdevumus. Sakarā ar Covid ierobežojumu izbeigšanu ir iespējamas arī intervijas ārpus skolas, līdz ar to varētu atspoguļot arī notikumus pagastā un novadā.

Programmas īstenošanas mērķis:

Informēt par Birzgales skolas skolēnu panākumiem un sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās