Pūtēju orķestris

Skolotājs: Laimonis Paukšte

Klašu grupa: 4.-9.klase