1.-4.klašu deju kolektīvs

Skolotājs: Mārīte Petrovska

Klašu grupa: 1.-4.klase

Deja ir mūsu kultūras virzītājspēks. Neliela ciematiņa skolā katram skolniekam svarīgi ir daudzpusīgi pilnveidot sevi – izkopt muzikalitāti un ritma sajūtu, strādāt pāros un grupā, uzstāties publikas priekšā un nebaidīties to darīt. Deja ir ne tikai ritma sajūtas, bet arī stājas un fiziskās labsajūtas attīstīšanai.