22.09.2023.

20.septembrī Birzgales pamatskolas skolēnu pašpārvalde sapulcējās uz savu pirmo sēdi/tematisko pēcpusdienu šajā mācību gadā 🤩
Pēc esošā sastāva apzināšanās, sapratām, ka mums priekšā daudz aizraujošas darbības, uzdevumi un aktīvas diskusijas, jo jārealizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra projekts “Kontakts” ☺️
Mūsu pirmajā kopīgajā sēdē/tematiskajā pēcpusdienā:
1) aktualizējām pašpārvaldes mērķus, uzdevumus un misiju izglītības iestādē;
2) izvērtējām iepriekšējā mācību gadā paveikto;
3) izstrādājām plānu, kā piesaistīt jaunus, radošus un aktīvus dalībniekus šī mācību gada pašpārvaldei;
4) iepazinām, izpētījām un sākām iekārtot mūsu jaunās telpas “Radošajā namiņā”😍
Mums gāja lieliski! Esam enerģijas pilni jaunajai darba sezonai!🤘
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”

Galerija