05.10.2023.

Septembra beigās un oktobra pirmajā nedēļā Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki rosījās kā čaklas bitītes, jo bija jāpaveic vairāki svarīgi darbiņi, lai realizētu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra projekta “Kontakts” otro aktivitāti:
🔸tika izveidota aptauja 2.-9. klašu izglītojamajiem “Birzgales pamatskolas skolēnu pašpārvalde”, lai noskaidrotu izglītojamo izpratni par Skolēnu pašpārvaldes funkcijām un popularitāti;
🔸kopīgi izanalizēti dati, lai varētu ar tiem iepazīstināt arī jaunievēlētās pašpārvaldes dalībniekus;
🔸vairāku dienu garumā veidojām krāsainus informatīvos plakātus ar kuriem pievērst skolēnu uzmanību, uzrunāt, ieinteresēt un piesaistīt jaunus dalībniekus;
🔸esošās pašpārvaldes dalībnieki devās pie klasēm, lai informētu par jaunā Skolēnu pašpārvaldes sastāva vēlēšanām;
🔸5.-9.klašu klašu kolektīvos tika organizētas vēlēšanas un no katras klases izvirzīti 2-3 pārstāvji 2023./2024.mācību gada Skolēnu pašpārvaldei;
🔸4.oktobrī vēlēšanu rezultāti tika apkopoti un paziņoti izglītības iestādes skolēniem, pedagogiem un vadībai.
Tad nu tagad kopā esam 15 radoši, jautri, darboties griboši, inovatīvi un mērķtiecīgi jaunieši! 🤩
5.klase – Anna Daudze, Veronika Kuļpa, Karlīne Tomiņa;
6.klase – Kerija Liepiņlauska, Roberta Lauva, Anastasija Garkuša, Amanda Vasiļjeva;
7.klase – Dārta Zeinvalde un Evelīna Māliņa;
8.klase – Kate Bērta, Katrīne Putāne un Kristiāna Nagle;
9.klase – Līga Zeinvalde, Renāte Avena un Ieva Krivko.
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”

Galerija