21.03.2023.

21.martā Birzgales sākumskolas skolēni Kristers Grīnbergs (2.klase) un Madara Kokina (3.klase) pārstāvēja Birzgales pamatskolu runas konkursā, kas šogad beidzot notika klātienē, Ogres kultūras centā, un bija ļoti kupli apmeklēts.
Dalībnieku daudzums bija tik liels, ka konkurss notika 2 telpās vienlaicīgi, lai skolēniem nebūtu pārāk ilgi jāgaida.
Kristers ieguva 2.pakāpes diplomu, bet Madara- 3.pakāpi. Un, kaut arī rezultāti šoreiz nebija augstākie, tā pozitīvā pieredze, ko skolēni ieguva, ir neatsverama un neizmērāma! 🥳
Paldies skolēniem un viņu vecākiem! 🥰
Sākumskolas skolotāja, Mārīte Petrovska

Galerija