08.04.2023.

Sākumskolas skolēni Aksels Treiers un Elza Zieda 5.aprīlī pirmo reizi piedalījās olimpiādē! 🤩
3.klases skolēni no visa lielā Ogres novada pulcējās Ikšķiles vidusskolā, lai parādītu savas zināšanas latviešu valodā un matemātikā. Tikai pavisam nedaudz abiem talantīgajiem skolēniem pietrūka līdz godalgotajām vietām! Vēlreiz liels PALDIES bērniem un viņu vecākiem! Lepojamies ar jums! 🥳😍

Galerija