18.10.2023.

Karjeras nedēļas aktivitātes “IT prasmju diena” ietvaros, skolēni iesaistījās “Pastaigu diskusijā”, kas ir lielisks veids, kā attīstīt debatēšanas prasmes, izteikt viedokli par dažādiem jautājumiem un aicināt ieklausīties citos runātājos 🙂
Diskusijas jautājumi bija par un ap IT jomu, digitālajām prasmēm, profesijām, kas saistītas ar IT jomu, stereotipiem, nepieciešamajām prasmēm, kā arī karjeras iespējām šajā jomā 🤩
“Pastaigu diskusija” kalpoja kā ievads video materiālam par profesijām IT jomā – to nozīmīgumu, dažādību un profesiju apgūšanai nepieciešamajām prasmēm 😎

Prieks par mūsu jauniešu iesaisti, spēju diskutēt un ieklausīties citos! Un kas zina, varbūt nākotnes karjeras kāpnes kādu no viņiem uzvedīs IT kalnā! 🤩

#Birzgalespamatskola #Ogresnovads #TavaiKarjerai #PrasmjuPortfelis #KarjerasNedēļa

Galerija