15.01.2023.

Novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde norisināsies 2023. gada 12. janvārī,
bet valsts olimpiāde – 2023. gada 07.-09. martā, Rīgā, Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē
un Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē.

Novadu olimpiādē piedalījās mūsu skolas 9.klases skolnieks Henriks Kokins. Latvijā
olimpiādē piedalījās 751 dalībnieks, Ogres novadā 30 dalībnieki. Vidējais iegūto punktu skaits
valstī 21,0. Henriks ieguva 51 punktu. Novadu olimpiādes rezultāti vēl nav zināmi. Turam īkšķus
un gaidām!