02.04.2024.

“Nāc nākdama, Liela diena,
Visi bērni tevi gaida,
Visi bērni tevi gaida,
Aiz vārtiem sasēduši” 🥚🐇
Lai gan saulīte bija paslēpusies aiz mākoņiem, Birzgales pamatskolā ar jautrām rotaļām, stafetēm, mīklu minēšu un gardu pankūku ēšanu tika aizvadīts Lieldienu pasākums “Nāc nākdama, Liela diena” 🤩
Visjautrākās un apmeklētākās bija stafetes “Olu nešana”un “Slotu dancis”. Vissarēžģītākās bija mīklas un burtu režģis, kur nemaz tik viegli negāja, jo nācās krietni “palauzt galvu” 🧐
Neskatoties uz to, pasākums noslēdzās ar gardu pankūku ēšanu, ko bija sarūpējušas mūsu saimniecītes 👏😉
Uz tikšanos nākmajos svētkos un visiem Priecīgas Lieldienas!☀️🥚🐇

Galerija