06.02.2024.

🤩 Birzgales pamatskolas 9.klases skolniece Madara Saule TURPINA savu uzvaras gājienu un Ogres novada matemātikas valsts 74.olimpiādē 9.-12.klasēm izcīna ATZINĪBU 👏🤩
Paldies Madarai un skolotājai Valijai Skujai! 🎉🥰