11.01.2023.

22.12.2022. bija ļoti zīmīgs spoguļdatums, kurā kā ik gadu ap Ziemassvētku laiku, Birzgales pamatskolas administrācija apbalvoja mērķtiecīgākos, čaklākos un veiksmīgākos skolēnus 2022./2023. mācību gada 1.semestrī. Skolēni diplomus saņēma par augstiem un optimāliem mācību sasniegumiem. Atzinības rakstus par augstiem mācību sasniegumiem saņēma 4 skolas skolēni, bet par augstiem un optimāliem – 24 skolēni!

Veiksmi un izturību otrajā semestrī!

Ceram, ka apbalvojamo skolēnu skaits tikai palielināsies! 🙂

Galerija