13.02.2024.

Kopš septembra mūsu skoliņā darbojas 1.-4. klašu  tautisko deju kolektīvs. Kolektīvā dejo 13 skaistas, smaidīgas meitenes un 12 stalti puiši. Tuvojoties pavasarim kolektīva mēģinājumi kļūst arvien saspringtāki  un darbietilpīgāki, jo tuvojas mūsu galvenais pasākums – Deju kolektīvu skate, kas notiks 26. aprīlī.  Jau  šo trešdienu, 14. februārī kolektīvs brauks uz deju precizēšanas mēģinājumu. Lai kolektīvs būtu vienotāks  un būtu kāda atpazīšanas zīme, bija ļoti nepieciešami vienādi mēģinājumu krekliņi. Šeit talkā mums nāca biedrība “JADARA” atsaucīgās meitenes un nopirka visiem vienādus krekliņus. PALDIES biedrība “JADARA” par atsaucību un atbalstu. Kā arī paldies skolotājai Mārītei Petrovskai un mūsu koncertmeistarītei Inesei Martinovai par uzņemšanos atjaunot  un vadīt deju kolektīvu skolā Šis ir pirmais solis uz  XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas notiks 2025. gadā.