12.01.2024.

Šajā mācību gadā jau norisinājās  ķīmijas valsts 65.olimpiāde. Kārlis un Madara pieņēma
izaicinājumu startēt olimpiādē un pacīnīties spēkiem ar citiem valsts un novada skolēniem.
Piedalīšanās olimpiādē ir ne tikai sacensība starp vienaudžiem, bet arī izaicinājums sev pirms
nākamā izglītības posma. Rezultāti vēl nav zināmi, bet pieredze un stresa pārvarēšana māka,
neatkarīgi no rezultātiem, ir neatņemama un vērtīga zināšanu pārbaudes daļa. Domāju, ka tā ir
arī pieredze pirms valsts centralizētajiem eksāmeniem.
Priecājos, ka jaunieši nenobijās un startēja ķīmijas olimpiādē, kurā ir grūti un piepūli
prasoši uzdevumi. Gaidām labus rezultātus!

Ķīmijas skolotāja Inta Pastare