06.12.2022.

23.novembrī Birzgales pamatskolas 2. un 3.klases skolēni Markuss Budrevičs un Madara Kokina piedalījās stāstnieku konkursā “Teci, teci, valodiņa”. Abi konkursa dalībnieki ieguva “Lielā stāstnieka” nosaukumu un 2.pakāpes diplomus. Prieks par mūsu mazajiem stāstniekiem!

Galerija