22.09.2023.

Jau septembrī Birzgales pamatskolas jaunieši aktīvi sāk realizēt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra projektu “Kontakts”🤩
Kas ir “Kontakts”?
Iniciatīva “Kontakts” tiek īstenota Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību.
Kas veido iniciatīvu “Kontakts”?
Iniciatīvas ietvaros izglītības iestāžu pašpārvalžu komandām ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem kopā ar atbalsta personu iespējams:
🟣piedalīties mācībās un tiešsaistes semināros,
🟣piedalīties ideju projektu konkursā un saņemt finansējumu projektu īstenošanai.
Iniciatīvas “Kontakts” ietvaros tiks stiprināts pašpārvalžu tīkls Latvijas izglītības iestādēs, sekmējot jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību un veicinot izpratni par dažādu jauniešu ar ierobežotām iespējām grupām.
Ko projekta ietvaros realizēsim Birzgales pamatskola?
🔷Rīkosim tematiskās pēcpusdienas pašpārvaldes stiprināšanai.
🔷Organizēsim jaunā mācību gada pašpārvaldes vēlēšanas.
🔷Sadarbosimies ar biedrību “Jadara” un Ogres novada Izglītības pārvaldes jaunatnes darbinieci.
🔷Smelsimies “Labās prakses” piemērus no citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm.
🔷Organizēsim saliedētības aktivitātes Birzgales pamatskolas skolēniem.
🔷Uzlabosim un nostiprināsim Birzgales pamatskolas skolēnu pašpārvaldes tēlu.
Lai mums radošs, piedzīvojumiem, jaunām zināšanām un atklājumiem piepildīts mācību gads! 😎
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”

Galerija